Disclaimer website
De informatie op de website van Diansa Solution B.V. wordt met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Diansa Solution B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Diansa Solution B.V. bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Diansa Solution B.V. worden beheerd. De verwijzingen en/of hyperlinks zijn opgenomen ter informatie en geven een samenwerkingsverband aan tussen de partijen en bedrijven met Diansa Solution B.V.

Diansa Solution B.V. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Disclaimer E-mail
Informatie verzonden met E-mail berichten door Diansa Solution B.V. is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming;
(a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan; en
(b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht en alle kopie├źn daarvan onmiddellijk te vernietigen.

Diansa Solution B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Diansa Solution B.V. en/of haar licentiehouders/ -gevers.

Het verveelvoudigen en (deels) openbaar maken van de inhoud van de website van Diansa Solution B.V. in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diansa Solution B.V. niet toegestaan.